Marlena Zynger (z d. Ewa Marczewska, ur. 25 grudnia 1972 r. w Milanówku, dzieciństwo spędziła w Suchedniowie, obecnie mieszka w Warszawie), poetka, członek Związku Literatów Polskich, ZAiKS-u, Słowiańskiej Akademii Literatury oraz Movimiento Poetas del Mundo; autorka pięciu tomów poetyckich: „każdemu wolno mówić”, „czas śpiewu kobiety. odsłona pierwsza”, „do-tykanie / tick-touching” (pol.-ang.), „dwa maty”, „tangensoida” (pol.- serb.) i wielu publikacji w pismach literackich w Polsce i za granicą; laureatka Złotego Pióra redakcji „Poezja dzisiaj” z okazji XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO. Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości, Redaktor Naczelna Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram”. W 2017 r. została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2019 r. otrzymała nagrodę pracy organicznej im. Marii Konopnickiej.".
zyngermedia@gmail.com